6 ข้อดี หน้ากากผ้า ทางเลือกคนไม่ป่วย

 

6 ข้อดีจากการใช้หน้ากากผ้า อีกหนึ่งทางเลือกของคนไม่ป่วย
ใช้สวมทดแทนหน้ากากอนามัย เมื่อต้องอยู่ในที่แออัด หรือใช้บริการรถขนส่งสาธารณะที่ผู้คนหนาแน่น และยังนำมาซัก ผึ่งแดดให้แห้ง นำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก ป้องกันโรค ป้องกันฝุ่น ลดขยะหน้ากากอนามัยได้อีกด้วย
ที่มา : กรมอนามัย